Materiały dotyczące konkursów na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo,

Dnia 28 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

Harmonogram dostaw sprzętu MCHE

Szczegółowy harmonogram dostaw sprzętu. Planowana dostawa w ramach I etapu przewidziana jest na jesień 2017. Kolejne etapy będą następowały co 6 miesięcy.

UWAGA! Możliwość wzięcia udziału w konkursie dla uczniów szkół średnich

Organizatorem Konkursu pn. "Diversity" - adresowanego do młodzieży szkół średnich w całej Polsce - jest firma Motorola Solutions w Krakowie.

Jego celem jest pokazanie uczniom możliwości, jakie daje zawód inżyniera oprogramowania, a w szczególności zachęcenie do wzięcia pod uwagę informatyki, jako drogi przyszłego rozwoju i kariery.

Szczegóły poniżej:

Zaproszenie_Diversity_2017-1Plakat_Diversity_2017-1

Zajęcia 28 lutego z informatyki i fizyki odwołane

Szanowni Państwo,
Z uwagi na testy zasilania awaryjnego i związane z nimi wyłączenia zasilania, zajęcia zaplanowane na 28 lutego z informatyki i fizyki na AGH zostają odwołane.

Kontynuacja zajęć w ramach MCHE

Szanowni Państwo,

Po przerwie zimowej ruszamy z zajęciami w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zajęcia z informatyki, fizyki, matematyki, biologii oraz przedsiębiorczości ruszają w pierwszym tygodniu po feriach. Zajęcia z chemii rozpoczynają się od 23 lutego.

Warsztaty weekendowe już od najbliższego piątku

W dniach 20-22 stycznia odbędą się warsztaty weekendowe na krakowskich uczelniach. W szkołach biorących udział w warsztatach trwa w chwili obecnej rekrutacja uczestników. Warsztatami w najbliższy weekend rozpoczynamy regularne warsztaty weekendowe i letnie, które będą odbywały się w ramach przedsięwzięcia Małopolska Chmura Edukacyjna do roku 2023.

Rozpoczęcie realizacji zajęć online z biologii !!!!

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna realizację zajęć zajęć online:

Terminy zajęć:

Rok 2016

30.11

07.12

14.12

21.12

Rok 2017

04.01

11.01

18.01

25.01

UWAGA zmiana harmonogramu zajęć on-line z matematyki!!!

Matematyka:

19 października 2h

26 października 2h

2 listopada 2h-zajęcia odwołane

9 listopada 2h

16 listopada 2h

23 listopada 2h

30 listopada 2h

7 grudnia 2h

14 grudnia- 1 h nowy termin

Harmonogram realizacji zajęć on-line w 2016 r. w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania”

UWAGA!!! nastąpiła zmiana harmonogramu zajęć on-line z matematyki!!!

Dnia 18 października 2016r. rozpoczęto realizację zajęć on-line w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania”. Zajęcia z fizyki, informatyki, matematyki, chemii oraz przedsiębiorczości realizowane będą zgodnie z poniższym harmonogramem. Zajęcia z biologii ruszą w najszybszym możliwym terminie, o którym zostaniecie Państwo poinformowani.

Harmonogram realizacji zajęć on-line w 2016 r. w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania”:

 Fizyka:

18 października 2h

25 października 2h

8 listopada 2h

15 listopada 2h

22 listopada 2h

29 listopada 2h

6 grudnia 2h

13 grudnia 1h

 

Informatyka:

18 października 2h

25 października 2h

8 listopada 2h

15 listopada 2h

22 listopada 2h

29 listopada 2h

6 grudnia 2h

13 grudnia 1h

 

Matematyka:

19 października 2h

26 października 2h

2 listopada 2h-zajęcia odwołane

9 listopada 2h

16 listopada 2h

23 listopada 2h

30 listopada 2h

7 grudnia 2h

14 grudnia- 1 h nowy termin!!!

Chemia:

20 października 2h

27 października 2h

3 listopada 2h

10 listopada 2h

17 listopada 2h

24 listopada 2h

1 grudnia 2h

8 grudnia 1h

Przedsiębiorczość:

21 października 2h

28 października 2h

4 listopada 2h

18 listopada 2h

25 listopada 2h

2 grudnia 2h

9 grudnia 2h

16 grudnia 1h

Startuje kolejna edycja Małopolskiej Chmury Edukacyjnej!

 

 

9 uczelni wyższych, ponad 24 tys. uczniów, 130 szkół ze wszystkich 22 małopolskich powiatów – rusza Małopolska Chmura Edukacyjna, jedyny tego typu projekt w skali całej Europy. Na tę wyjątkową inicjatywę Małopolski przeznaczone są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

O planach realizacji rozmawiali Partnerzy Projektu  pn.: „Małopolska Chmura Edukacyjna” zgromadzeni dnia 30 czerwca 2016 r. w Katedrze Informatyki AGH, na spotkaniu dotyczącym stanu realizacji projektu.

Do 2022 roku przewidziana jest realizacja zajęć edukacyjnych dla 24 tys. uczniów z ok. 130 zespołów szkół ponadgimnazjalnych z Małopolski. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników z uczelni na podstawie opracowanych specjalnie w tym celu materiałach edukacyjnych – zapowiedział tymi słowami Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Pilotaż projektu utwierdził nas w przekonaniu, że Małopolska Chmura Edukacyjna jest projektem wartym kontynuowania na jak najszerszą skalę – dodał Grzegorz Lipiec, odpowiadający w Zarządzie Województwa za sprawy edukacyjne.

Spotkaniu, z udziałem dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw., Prorektora ds. Studenckich AGH, przewodniczył  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Prorektor AGH ds. Nauki, który przedstawił informacje na temat stanu zaawansowania prac w zakresie przygotowywania poszczególnych etapów projektu w tym w szczególności działań składających się na zapewnienie infrastruktury umożliwiającej dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych 9 partnerom odpowiedzialnym za treści edukacyjne /Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetowi Pedagogicznemu, Uniwersytetowi Ekonomicznemu, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytetowi Rolniczemu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Fundacji Centrum Kopernika/, a także szkołom ponadgimnazjalnym (liceom i technikom) w ramach działania 2.1.3 RPO WM 2014-2020.

Następnie Agata Suszczyńska - zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM zaprezentowała działania które będą wdrażane w ramach komplementarnych projektów /działania 10.1.4 i 10.2.3./ realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
w latach 2016-2022, obejmujące realizację zajęć edukacyjnych z 20 obszarów tematycznych (min: matematyka, biologia, chemia, budownictwo, informatyka, fizyka, geografia, przedsiębiorczość, język angielski, kognitywistyka, dziennikarstwo, branże: mechaniczno-mechatroniczna, żywność, środowisko, elektryczno-elektroniczna, turystyka, język niemiecki, język francuski) wśród spodziewanej grupy 24 000 uczniów uczęszczających do ok. 130 zespołów szkół ponadgimnazjalnych  z terenu całego województwa.  W ramach programu przeprowadzone będzie ponad 27,5 tys. godzin zajęć w szkołach i na uczelniach z 20 obszarów tematycznych. Nowością będzie także szkolenia mające na celu poprawienie kompetencji w dziedzinie IT dla 2,6 tys. nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu. W ramach projektu planowana jest także realizacja zajęć w bibliotekach dla uczniów szkół, które nie zostaną wyposażone w sprzęt do obsługi połączeń on-line.

Koordynator Projektu MChE (część infrastrukturalna) - prof. dra hab. inż. Krzysztof Zieliński zaprezentował harmonogram prac, które czekają partnerów projektu w nadchodzących miesiącach.

Podczas spotkania została również omówiona koncepcja funkcjonowania Komitetu Sterującego jako organu strategicznego podejmującego kluczowe rozstrzygnięcia w projekcie oraz określenie jego głównych zadań. Funkcjonowanie Komitetu Sterującego umożliwi wsparcie Liderów Projektu oraz Partnerów projektu w podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu problemów związanych z jego realizacją.

Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjny w skali Europy projekt polegający na przeprowadzaniu przez kadrę naukową uczestniczących w projekcie uczelni dodatkowych zajęć on-line w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki projektowi w szkołach powstają nowoczesne, multimedialne sale do organizacji zajęć, z kolei uczniowie już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość uczestnictwa w akademickich wykładach i zajęciach.

IMG 21571

IMG 21521

IMG 21601

IMG 21621

IMG 21661

IMG 21691