Warsztaty letnie od 25 do 30 czerwca 2017 roku

Województwo Małopolskie w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania, organizuje wspólnie z uczelniami wyższymi, partnerami projektu warsztaty weekendowe w dniach 27-29 stycznia 2017 roku dla uczniów 11 szkół ponadgimnazjalnych - liceów z terenu województwa małopolskiego.

Warsztaty zorganizowane zostaną  terenie Krakowa

W sprawach związanych z realizacją weekendowych warsztatów prosimy o kontakt:

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Numer telefoniczny: 12 61 60 723, 12 61 60 718, 12 61 60 719