Podpisano umowę na dofinansowanie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Podpisano umowę na dofinansowanie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Prawie 150 małopolskich szkół, uczelni, bibliotek pedagogicznych oraz siedzib Małopolskich Centrów Doskonalenia Nauczycieli już wkrótce wzbogaci się o nowoczesny sprzęt multimedialny. Umożliwi to tysiącom uczniów i nauczycieli udział w niekonwencjonalnych zajęciach prowadzonych on-line przez wykładowców dziewięciu uczelni wyższych. Wszystko w ramach umowy na realizację przedsięwzięcia Małopolska Chmura Edukacyjna, którą 26 czerwca br. podpisali marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, Grzegorz Lipiec z zarządu województwa oraz Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

Prawie 60 mln zł pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 przeznaczył samorząd województwa małopolskiego na zakup sprzętu multimedialnego umożliwiającego kontynuację jedynego na skalę Europy przedsięwzięcia Małopolska Chmura Edukacyjna. Dzięki projektowi w małopolskich liceach, technikach, bibliotekach i siedzibach Małopolskich Centrów Doskonalenia Nauczycieli znajdujących się na terenie wszystkich 22 powiatów regionu powstaną nowoczesne pracownie multimedialne wyposażone m.in. w tablice interaktywne, zestawy mobilne, wi-fi oraz sprzęt umożliwiający wideokonferencje. Wszystko po to, by młodzi Małopolanie jeszcze w szkole średniej zarazili się pasją do nauki, biorąc udział w zajęciach akademickich (wykładach, seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych i kołach zainteresowań) z 20 obszarów tematycznych.

Realizowany w latach 2013–2015 pilotaż Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, udowodnił młodym ludziom, którzy wzięli w nim udział, że nauka to przygoda, a nie przykry obowiązek. Wystarczyło tylko zarazić ich pasją odkrywania czegoś nowego i pokazać jak w ciekawy sposób zdobywać wiedzę. Nikt nie mógłby zrobić tego lepiej niż profesorowie najlepszych małopolskich uczelni. Dlatego nie mieliśmy żadnych wątpliwości, by kontynuować realizację projektu na szeroką skalę przeznaczając na ten cel łącznie 135 mln zł – mówi marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa.

Obok zakupu najnowszego sprzętu multimedialnego w ramach projektu już w przyszłym roku szkolnym młodzi Małopolanie z 51 szkół ponadgimnazjalnych będą mogli korzystać ze specjalnej platformy programistycznej oraz powstałej jeszcze w pilotażu programu e-usługi, która wzbogaci się o nowe funkcjonalności. Specjalnie utworzony portal edukacyjny zapewni uczestnikom dostęp do licznych usług edukacyjnych i administracyjnych oraz wszystkich treści publikowanych w ramach projektu. Ułatwi także komunikację pomiędzy użytkownikami.

Współczesna szkoła nie jest już tym, czym była jeszcze kilkanaście lat temu. Dzisiejsze metody nauczania kładą duży nacisk na zdobywanie wiedzy przez doświadczenia, a nie jak było to kiedyś uczenie się ogromnej ilości faktów na pamięć. Małopolska Chmura Edukacyjna stwarza młodym ludziom możliwość uczenia się od najlepszych przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu multimedialnego i niekonwencjonalnych metod nauczania – podkreślił Grzegorz Lipiec z zarządu województwa małopolskiego.

By poszerzyć grono odbiorców biorących udział w zajęciach nowa edycja projektu zakłada stworzenie pracowni w bibliotekach pedagogicznych i Małopolskich Centrach Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki temu 400 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 2 600 nauczycieli kształcenia ogólnego weźmie udział w szkoleniach z zakresu IT, podczas których zdobędą wiedzę jak wykorzystać cyfrowe narzędzia i zasoby edukacyjne w trakcie prowadzonych przez siebie lekcji tematycznych. Z pierwszych pracowni jakie powstaną w ramach projektu uczniowie skorzystają już po wakacjach.

Przypomnijmy, że pilotaż MChE realizowany był w 21 szkołach przy współpracy z sześcioma małopolskimi uczelniami wyższymi. Wzięło w nim udział ponad dwa tysiące uczniów, a zajęcia w których uczestniczyli trwały łącznie prawie osiem tysięcy godzin.

Liderem programu „Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt infrastrukturalny” jest Akademia Górniczo-Hutnicza. Partnerami programu są także: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Fundacja Centrum Kopernika.

Program Małopolska Chmura Edukacyjna złożony jest z trzech uzupełniających się programów:

  • Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt infrastrukturalny,
  • Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania,
  • Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.