Home

O projekcie

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. (...)

Czytaj więcej

Partnerzy projektu

Partnerami pilotażu projektu będzie 6 krakowskich uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza (lider), Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Uniwersytet (...)

Czytaj więcej
 

Dziennik projektu:

Cykl wykładów na temat bezpieczeństwa systemów informatycznych

W okresie od kwietnia do czerwca br. trwa cykl wykładów na temat bezpieczeństwa systemów informatycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy”. Wykłady prowadzą doświadczeni szkoleniowcy czołowych firm zajmujących się bezpieczeństwem IT. Zajęcia prowadzone są za pomocą systemów wideokonferencyjnych zapewniających pełną interaktywność. W programie znalazły się między innymi […]

Spotkanie inaugurujące realizację projektu MChE

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, serdecznie zapraszają na spotkanie inaugurujące realizację projektu  pn. Małopolska Chmura Edukacyjna, które odbędzie się 30 czerwca br. o godzinie 14.30 w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Zaproszenie skierowane jest do Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Rektorów, Prezesów Organizacji […]

Wyniki naborów i konkursów do projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna (Działanie 2.1 e-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e-Usługi w edukacji)

W wyniku przeprowadzonych naborów i konkursów do projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna (Działanie 2.1 e-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e-Usługi w edukacji) zostali wyłonieni następujący Partnerzy: Po stronie Organów Prowadzących Szkoły Ponadgimnazjalne, wyłoniono: 1. Powiat Myślenicki 2. Gmina Żegocina 3. Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska p.w. Św. Jacka 4. Powiat Tarnowski 5. Powiat Bocheński 6. […]

Konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania w ramach Działania 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Trwa konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania w ramach Działania 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1155651.html

Nowy wymiar edukacji

Małopolska Chmura Edukacyjna