Dimension Data w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej

30 czerwca Dimension Data i Akademia Górniczo-Hutnicza podpisały umowę na dostarczenie komponentów platformy informatycznej wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej do budowy usługi i treści edukacyjnych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE) to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych uczniom szkół średnich w Małopolsce przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Projekt ma zapewnić interaktywną współpracę pomiędzy szkołami a uczelniami na terenie województwa małopolskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak: wideokonferencje, multimedia, mobilny dostęp i portal społecznościowy tworzących nowoczesną e-usługę edukacyjną MChE.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.

Działania związane z budową e-usługi MChE oraz wyposażeniem szkół ponadgimnazjalnych w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, będą prowadzone i koordynowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska RPO i realizowane w partnerstwie z uczelniami wyższymi, jednostkami naukowymi, organami prowadzącymi szkoły oraz organizacjami pozarządowymi.

Zakres wdrożenia MChE realizowany w ramach współpracy AGH oraz firmy Dimension Data, obejmie 37 partnerów w tym:

  • 26 organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne o statusie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego,
  • 8 wiodących uczelni z województwa,
  • 2 fundacje,
  • 1 organizację kościelną.

W ramach MChE funkcjonować będzie Platforma Dydaktyki Cyfrowej, która obejmie 11 bibliotek pedagogicznych, 5 Małopolskich Centrów Doskonalenia Nauczycieli oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W AGH zostanie zbudowane przez Dimension Data centrum przetwarzania danych stanowiące prywatną chmurę obliczeniową.

– Naszym zadaniem jest wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej. To innowacyjny w skali europejskiej projekt oparty na najnowszych technologiach służący rozwijaniu kompetencji cyfrowych zarówno uczniów jak i nauczycieli przydatnych w nowoczesnej edukacji oraz niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym – powiedział koordynator prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński.

Dimension Data będzie odpowiedzialna za dostarczenie systemu informatycznego (tzw. private cloud) umożliwiającego wytwarzanie, przetwarzanie i udostępnianie szkołom i uczniom materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół, w tym realizację wspólnych projektów oraz prowadzenie wirtualnych zajęć, a także budowę infrastruktury w szkołach sieci bezprzewodowe, systemy wideokonferencyjne oraz zapewnienie stronom projektu stałej pomocy technicznej.

– Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna jest najlepszym przykładem na efektywne i ekonomiczne zastosowanie technologii w edukacji. Dzięki wykorzystaniu rozwiązania, jakim jest chmura będzie możliwy dostęp do danych, materiałów naukowych z dowolnego podłączonego do internetu komputera. W przypadku tak wielu podmiotów, które będą korzystały z rozwiązania MChE, jest to optymalne rozwiązanie. Cieszy nas fakt, iż wiedza oraz doświadczenie Dimension Data w zakresie wdrażania rozwiązań w oparciu o chmurę zostanie wykorzystane w tak innowacyjnym i pionierskim projekcie w Polsce i jak również w Europie – powiedział Marek Kobielski prezes Dimension Data Polska

Dzięki rozbudowie systemu informatycznego opartego o technologię chmury MChE możliwa będzie realizacja szeregu usług edukacyjnych, mających charakter interaktywny i nieinteraktywny, dostępnych poprzez portal społecznościowy. W szczególności planowane jest uruchomienie usług w następujących obszarach:

  • zdalne wykłady, seminaria i konsultacje oparte o komunikację audiowizualną i głosową,
  • wirtualne laboratoria i demonstracje, umożliwiające interaktywną pracę z wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych,
  • środowiska pracy grupowej, obejmujące połączenie wielu form komunikacji i umożliwiające tworzenie, obróbkę i publikację treści, budowę i organizację pracy grup roboczych i kół naukowych.