warsztaty weekendowe

Województwo Małopolskie w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania, kolejny raz organizuje wspólnie z uczelniami wyższymi, partnerami projektu bezpłatne, wyjazdowe warsztaty weekendowe.
W warsztatach biorą udział zrekrutowani uczniowie ze szkół ponadpodstawowych uczestniczących w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna.

Film instruktażowe - materiał edukacyjny i szkoleniowy dla uczniów szkół

Filmy instruktażowe zostały przygotowane  podczas odbywających się warsztatów dla uczniów szkół z terenu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania. W filmach przedstawiono praktyczne działania edukacyjne wykonywane  przez uczniów szkół pod kierunkiem nauczycieli akademickich  w ramach wybranych obszarów tematycznych  realizowanych  na uczelniach wyższych.

Małopolska Chmura Edukacyjna - filmy instruktażowe - materiał edukacyjny i szkoleniowy dla uczniów szkół

Dokumentacja na warsztaty weekendowe

Formularz zgłoszenia ucznia do projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” ( warsztaty letnie/naukowe oraz  weekendowe i weekendowe online )

Regulamin rekrutacji

Deklaracja / Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Konkurs w ramach 10.1.4 na rok szkolny 2022/2023

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs na dofinansowanie działań w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023. 

Uruchomienie II edycji programu Złote Szkoły NBP

Miło nam poinformować, że 16 listopada br. została uruchomiona II edycja program Złote Szkoły NBP. Program skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych. Ideą edycji 2021/2022 Złotych Szkół NBP jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych. Temat tegorocznej edycji to: Bezpieczni w finansach osobistych.

Dokumenty na warsztaty jesienne (październik,listopad)

Informacje

Regulamin

Oświadczenia, deklaracje

Tabela-dane osobowe

Formularz I termin

Formularz II termin

Formularz III termin

Zgoda na zajećia z biologii

 

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE- regionalne centrum wsparcia modernizacji i transformacji cyfrowej systemu edukacji w Małopolsce zostało objęte patronatem Pana Przemysława Czarnka-Ministra Edukacji i Nauki oraz Pana Janusza Cieszyńskiego- Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

warsztaty naukowe

Województwo Małopolskie w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania, kolejny raz organizuje wspólnie z uczelniami wyższymi, partnerami projektu
bezpłatne, wyjazdowe naukowe warsztaty.
W warsztatach biorą udział zrekrutowani uczniowie ze szkół ponadpodstawowych uczestniczących w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna.

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE- regionalne centrum wsparcia modernizacji
i transformacji cyfrowej systemu edukacji w Małopolsce zostało objęte patronatem Pana Marka Zagórskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

zagrski dark

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE jest elementem Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej- Pakiet Edukacyjny utworzone w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie w partnerstwie projektu pn. „ Małopolska Chmura Edukacyjna -nowy model nauczania”
i stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w czasie pandemii pilne i strategiczne potrzeby wsparcia oświaty w regionie. Organizatorem i  operatorem HUMINE jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, wiodąca w kraju organizacja, grupująca ekspertów i praktyków w dziedzinie edukacji cyfrowej. Humine świadczy nauczycielom systematyczną i bieżącą pomoc w zdobyciu kompetencji niezbędnych do nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym, w tym w zakresach: zdalnego nauczania metodą e-learningu, higieny cyfrowej, cyberbezpieczeństwa oraz w zakresie metod aktywizujących ucznia: projektowej, odwróconej klasy, gamifikacji. Codziennym wsparciem służy w  ramach aktywności punktu kontaktowego (helpdesk), a także przygotowuje certyfikowane szkolenia, warsztaty i  webinary. Jeszcze w bieżącym roku szkolnym Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE, obejmie kompleksowym wsparciem doradczym 22 szkoły dokonujące pilotażowej transformacji cyfrowej, w tym m.in. w zakresie upowszechniania kompetencji 4.0 oraz prowadzenia nauczania w modelu STEAM. Działalność HUMINE będzie docelowo uzupełniona przez Lokalne Punkty Konsultacyjne utworzone z  wykorzystaniem infrastruktury Województwa Małopolskiego i  samorządów lokalnych: punktów informacyjnych Funduszy Europejskich w  regionie, filii bibliotek pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, szkolnych punktów informacji i kariery, bibliotek szkolnych. Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINIE to stopniowe dokonywanie zmian na polach: metodyki nauczania bazującej na aktywizacji uczniów, podnoszenia kompetencji metodyczno-cyfrowych nauczycieli, poprawy dobrostanu nauczycieli i uczniów, organizacji szkoły oraz przestrzeni i infrastruktury
na terenie Województwa Małopolskiego przy współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za edukację w Polsce.

- To jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych w całej Małopolsce. Wierzę, że pomoże nam zmienić podejście do nauczania i wyposaży uczniów w niezbędne kompetencje – mówi Marta Malec – Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. – Cieszę się, że został doceniony przez Pana Marka Zagórskiego, Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji.

Aby uzyskać wsparcie trenerów i doradców edukacyjnych centrum HUMINE zachęcamy do kontaktu z punktem konsultacyjnym poprzez stronę internetową: www.humine.pl/ lub telefonicznie w godz. od 8.00 do 17.00 pod numerem telefonu: 573 330 233.

Warsztaty weekendowe w trybie online

Województwo Małopolskie realizuje projekt pod nazwą Małopolska Chmura Edukacyjna. To nowy model nauczania, w ramach którego prowadzone są innowacyjne zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnych dla uczniów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w naszym regionie. Wspólnie realizowane są projekty badawcze, prowadzone wirtualne zajęcia laboratoryjne oraz wykłady.
 

W ramach projektu, na uczelniach wyższych, odbywają się bezpłatne, wyjazdowe warsztaty weekendowe. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną, która spowodowała zamknięcie szkół i uczelni, zaplanowane w projekcie weekendowe zajęcia warsztatowe są obecnie realizowane w trybie online. Zrekrutowani, chętni uczniowie z 86 małopolskich szkół uczestniczą w zajęciach online w następujących terminach: 10-11, 17-18 oraz 24-25 kwietnia 2021 r.

 

Cieszę się, że zrekrutowaliśmy aż 370 chętnych uczniów na organizowane warsztaty online. Rozwój i edukacja małopolskich uczniów są dla nas niezwykle ważne, a dzięki nowoczesnym technologiom zaplanowane warsztaty oraz zajęcia mogą odbywać się online. Młodzież podczas zajęć pozalekcyjnych będzie mogła poszerzyć swoją wiedzę w zróżnicowanych obszarach, od przedmiotów ścisłych, przez naukę przedsiębiorczości po zajęcia z nauki języków obcych- mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

 

Warsztaty prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu platformy chmurowej w ramach następujących obszarów tematycznych:

  •  Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej – informatyka,
  •  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – chemia i język angielski,
  •  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - matematyka z elementami rachunkowości,
  •  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język angielski, język niemiecki i język francuski,
  •  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie –fizyka,
  •  Politechnika Krakowska- chemia,
  •  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – biologia.

W sprawach związanych z realizacją weekendowych warsztatów online prosimy o kontakt:

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Zespół ds. Rozwoju Kapitału Intelektualnego.
Numery telefoniczne: 12 61 60 714, 12 61 60 720 oraz 12 61 60 723.