Małopolska Chmura Edukacyjna już za rok w szkołach

Pilotażowy projekt Małopolska Chmura Edukacyjna wystartuje w szkołach 1 września 2014 roku. A już niebawem zostanie rozstrzygnięty przetarg na sprzęt informatyczny, który umożliwi komunikację pomiędzy uczelniami i szkołami. Podczas spotkania komitetu sterującego, który czuwa nad realizacją Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, ustalono również skład Rady Programowej. Rozmowom przewodniczył wicemarszałek Roman Ciepiela.

1 25 wrzesnia 2013

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada stworzenie platformy współpracy pomiędzy uczelniami i szkołami średnimi. Chodzi o to, aby przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych umożliwić młodzieży kontakt z uczelniami, pomóc w wyborze właściwego kierunku studiów, a przy okazji zainteresować inteligentnymi specjalizacjami regionu.

Dzięki Chmurze Edukacyjnej profesorowie i uczniowie będą prowadzić rowadzić będą wspólne badania naukowe, wirtualne laboratoria, zajęcia i wykładów w 10 dziedzinach: fizyka, informatyka (AGH), matematyka, biologia (UJ), chemia, budownictwo (PK), przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie (UEK), środowisko i żywność (UR), języki obce (UP).

W pilotażu uczestniczy 21 szkół ponagimnazjalnych z Małopolski (11 liceów i 10 techników) oraz sześć uczelni wyższych. System ma powstać do 2015 roku, a jeśli się sprawdzi - w przyszłości ma objąć wszystkie małopolskie szkoły.

Koszt pilotażu to ok 7,5 mln zł, z czego 6,5 mln to środki z Unii Europejskiej.

2 20 stycznia 2014

Małopolska Chmura Edukacyjna dla uczelni i szkół

To jest projekt bardzo szeroki, będzie koncentrował kilkanaście jednostek oświatowych i zakłada ich współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi, ale oznacza również lepszy dostęp do wiedzy i zajęć prowadzonych na wyższych uczelniach – mówił Stanisław Sorys z zarządu województwa małopolskiego.

1 30 lipca 2013

Szacujemy, że będzie to około 200 szkół – mówił Jacek Krupa z zarządu województwa. - To jest nowa jakość w kształceniu przyszłych studentów, ułatwi dostęp uczniów do wyższych uczelni i bezpośredni kontakt  z profesorami, pracownikami naukowymi. W tej chwili ten kontakt jest bardzo utrudniony. Profesor, zwłaszcza poza Krakowem, jest dla wielu uczniów kimś niedostępnym, wyjątkowym i chcemy to zmienić – dodał.

Rezultaty na pewno będą znakomite, bo szkoły będą mogły korzystać z olbrzymich zasobów laboratoryjnych i kadrowych krakowskich uczelni, a my zyskamy lepszych kandydatów na studia – mówił rektor.

2 30 lipca 2013

3 30 lipca 2013

O projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

By rozmawiać na temat zasad finansowania projektu współpracy uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi spotkali się dzisiaj członkowie Komitetu Sterującego „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”. W dyskusjach na temat flagowego projektu województwa uczestniczył członek zarządu Jacek Krupa.

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna ma za zadanie rozbudzić zainteresowania małopolskiej młodzieży kierunkami kształcenia zgodnymi z inteligentną specjalizacją regionu. To także innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

Pilotażowe założenia projektu przewidują budowę informatycznego systemu współpracy małopolskich szkół – wyższych z ponadgimnazjalnymi, co oznacza m.in. umożliwienie dostępu do sieci bezprzewodowych, mobilnych pracowni, czy systemów wideokonferencyjnych. Wdrażanie projektu ma być realizowane w latach 2015-2020 w ramach unijnej nowej perspektywy finansowej.

Liderami projektu są Województwo Małopolskie i Akademia Górniczo-Hutnicza, którzy zaprosili do współpracy partnerów – uczelnie wyższe i szkoły ponadgimnazjalne.

Małopolska Chmura Edukacyjna - spotkanie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się dziś spotkanie dotyczące projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Jego główny cel to współpraca uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi, która rozbudzić ma zainteresowania młodzieży kierunkami studiów zgodnymi z inteligentną specjalizacją naszego regionu. Przybyłych na spotkanie gości powitali wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu Jacek Krupa, którzy sprawują opiekę nad projektem.

Małopolska Chmura Edukacyjna jest flagowym projektem Województwa Małopolskiego – mówił otwierając spotkanie członek Zarządu Jacek Krupa, który zachęcał do udziału w projekcie. W podobnym tonie wypowiedział się wicemarszałek Roman Ciepiela, który podkreślił, że Małopolska Chmura Edukacyjna to jeden z najważniejszych projektów wpisanych do programu strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy. Wicemarszałek podkreślił również, że liczy na aktywny udział szkół prowadzących projekt.

Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE) to wspólne przedsięwzięcie województwa małopolskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i partnerów, którzy przystąpili do współpracy (szkół wyższych i ponadgimnazjalnych). Rozpocznie się od realizacji projektu pilotażowego (lata 2014-2015), który zakłada budowę tzw. systemu informatycznego, czyli zaopatrzenia szkół w dostęp do sieci bezprzewodowych, systemów wideokonferencyjnych i współpracy zdalnej, tablic multimedialnych, mobilnych pracowni itp. Etap właściwy realizacji projektu w ramach nowej perspektywy finansowej UE przewidziany jest na lata 2015-2020 i miałby on objąć ok. 200 szkół z Małopolski.

Efektem ma być m.in. stworzenie możliwości bezpośredniej współpracy uczelni z najzdolniejszymi uczniami Małopolski, kształcenie w obszarach nowoczesnej gospodarki i specjalizacji z zakresu spraw regionu, a także wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy na terenie całego województwa. Całkowita wartość projektu szacowana jest na 135 mln zł.