Warsztaty weekendowe - trzy terminy w grudniu 2017 r.

Wartsztaty weekendowe odbędą się na uczelniach:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • UP w Krakowie  
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
  • Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

terminy: 

  • 1.12.2017-3.12.2017
  • 8.12.2017 -10.12.2017
  • 15.12.2017-17.12.2017

Warsztaty letnie w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

W dniach 25 do 30 czerwca 2017 w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania zrealizowano na krakowskich uczelniach warsztaty letnie dla uczniów 16 szkół ponadgimnazjalnych. 392 uczniów brało udział w zajęciach z matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz przedsiębiorczości prowadzonych przez pracowników akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnice Krakowskiej.

Małopolska Chmura Edukacyjna – zajęcia już w październiku

Dziś na AGH spotkali się członkowie komitetu sterującego projektem. Wśród nich Przewodniczący Komitetu Sterującego prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol – Prorektor ds. Nauki (AGH), Wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego Jacek Krupa – Członek Zarządu WM oraz Członkowie Komitetu Sterującego – przedstawiciele uczelni wyższych oraz gmin i powiatów partnerskich.

Podpisano umowę na dofinansowanie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Podpisano umowę na dofinansowanie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Prawie 150 małopolskich szkół, uczelni, bibliotek pedagogicznych oraz siedzib Małopolskich Centrów Doskonalenia Nauczycieli już wkrótce wzbogaci się o nowoczesny sprzęt multimedialny. Umożliwi to tysiącom uczniów i nauczycieli udział w niekonwencjonalnych zajęciach prowadzonych on-line przez wykładowców dziewięciu uczelni wyższych. Wszystko w ramach umowy na realizację przedsięwzięcia Małopolska Chmura Edukacyjna, którą 26 czerwca br. podpisali marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, Grzegorz Lipiec z zarządu województwa oraz Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

Dimension Data w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej

30 czerwca Dimension Data i Akademia Górniczo-Hutnicza podpisały umowę na dostarczenie komponentów platformy informatycznej wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej do budowy usługi i treści edukacyjnych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

Prezentacja ze spotkania 13 czerwca 2017- przedmioty ogólne

MCHE_13.06_nowe szkoły przedmioty ogólne

Zmiana godziny rozpoczęcia zajęć on-line z informatyki 11 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

Dnia 11 kwietnia zajęcia on-line z informatyki rozpoczną się o godzinie 8.00.

Warsztaty letnie od 25 do 30 czerwca 2017 roku

Województwo Małopolskie w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania, organizuje wspólnie z uczelniami wyższymi, partnerami projektu warsztaty weekendowe w dniach 27-29 stycznia 2017 roku dla uczniów 11 szkół ponadgimnazjalnych - liceów z terenu województwa małopolskiego.

Zajęcia online z Przedsiębiorczości 7 kwietnia 2017

Szanowni Państwo,
Przypominam, że w dniu 07.04.2017r. zajęcia online z Przedsiębiorczości rozpoczynamy o godz. 8:15.
Zajęcia poprowadzi kom. Wojciech Chechelski.

Uwaga! Zmiana efektów uczenia się w obszarze informatyki !!!

Szanowni Państwo,

Nastąpiła zmiana efektów uczenia się w obszarze informatyki, przewidzianym do realizacji przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Aktualne efekty uczenia się w obszarze informatyka - WSTiE w Suchej Beskidzkiej