Featured

Grupa Sterująca

W dniach 8 listopada 2023 r. odbyło sie posiedzenie Grupy Sterującej przedsięwzięcia Małopolska Chmura Edukacyjna.

Grupa Sterująca - to organ strategiczny podejmujący na zasadzie konsensusu kluczowe rozstrzygnięcia w przedsięwzięciu, podejmuje decyzje o zasadniczych kwestiach związanych z realizacją projektu.

Program posiedzenie Grupy Sterującej

1. Otwarcie posiedzenia  przez  Dyrektora Departamentu Edukacji w tym:

a) odtworzenie filmu instruktażowego przygotowanego w  ramach projektu Małopolska Chmura Eduakcyjna-nowy model nauczania w ramach realizowanych warsztatów,

b)  podsumowanie działań w realizowanych projektach MCHE przedmioty ogólne oraz przedmioty zawodowe, w tym zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu,

c) wsparcie edukacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

2. Podsumowanie działań w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna- projekt infrastrukturalny.

3. Prezentacje w zakresie realizowanych zadań w proejkcie:  Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz  Prezesa Stowarzyszenia „Miasta  w Internecie”.

5. Pytania i odpowiedzi, zakończenie spotkania.