Małopolska Chmura Edukacyjna – zajęcia już w październiku

Dziś na AGH spotkali się członkowie komitetu sterującego projektem. Wśród nich Przewodniczący Komitetu Sterującego prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol – Prorektor ds. Nauki (AGH), Wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego Jacek Krupa – Członek Zarządu WM oraz Członkowie Komitetu Sterującego – przedstawiciele uczelni wyższych oraz gmin i powiatów partnerskich.

 

Z raportu przygotowanego przez pracowników AGH – uczelni, która jest liderem projektu – wynika, że pierwsze zajęcia z wykorzystaniem platformy multimedialnej Małopolskiej Chmury Edukacyjnej odbędą się jeszcze w październiku. W sierpniu na wszystkich 6 uczelniach (AGH, UJ, PK, UE, UR oraz UP), a także w 21 szkołach ponadgimnazjalnych w Małopolsce zainstalowany został nowoczesny sprzęt, pozwalający na wykorzystanie technologii informatycznych bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej. Obecnie dobiega końca faza testów sprzętu oraz konsultacji scenariuszy lekcji prowadzonych w ramach projektu. To znaczy, że jeszcze w tym miesiącu małopolscy uczniowie wezmą udział w pierwszych zajęciach online prowadzonych dla nich przez pracowników naukowych krakowskich uczelni.

Warto przypomnieć, że docelowo projekt Małopolska Chmura Edukacyjna ma objąć w 2020 roku wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w naszym regionie.

Więcej o projekcie na www.e-chmura.malopolska.pl