Małopolska Chmura Edukacyjna dla uczelni i szkół

W Małopolsce startuje projekt pilotażowy Małopolska Chmura Edukacyjna. W jego realizację zaangażuje się sześć krakowskich uczelni wyższych: Akademia Górniczo-Hutnicza (beneficjent), Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny; szesnaście jednostek samorządu terytorialnego (w tym województwo małopolskie) i kilkadziesiąt szkół ponadgimnazjalnych.

To jest projekt bardzo szeroki, będzie koncentrował kilkanaście jednostek oświatowych i zakłada ich współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi, ale oznacza również lepszy dostęp do wiedzy i zajęć prowadzonych na wyższych uczelniach – mówił Stanisław Sorys z zarządu województwa małopolskiego.

Szacujemy, że będzie to około 200 szkół – mówił Jacek Krupa z zarządu województwa. – To jest nowa jakość w kształceniu przyszłych studentów, ułatwi dostęp uczniów do wyższych uczelni i bezpośredni kontakt  z profesorami, pracownikami naukowymi. W tej chwili ten kontakt jest bardzo utrudniony. Profesor, zwłaszcza poza Krakowem, jest dla wielu uczniów kimś niedostępnym, wyjątkowym i chcemy to zmienić – dodał.

Rezultaty na pewno będą znakomite, bo szkoły będą mogły korzystać z olbrzymich zasobów laboratoryjnych i kadrowych krakowskich uczelni, a my zyskamy lepszych kandydatów na studia – mówił rektor.

Widoczne w Dziennik projektu.