Obszary edukacyjne

Zważywszy na wysoki stopień innowacyjności Małopolskiej Chmury Edukacyjnej i brak sprawdzonych w praktyce w polskich warunkach projektów tego typu, konieczne jest uruchomienie projektu w skali umożliwiającej potwierdzenie możliwości budowy założonych usług na bazie dostępnych na rynku technologii oraz możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

Zbudowanie pilotażowego modułu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej pozwoli też określić szczegółowo zapotrzebowania związane z ewentualnymi dodatkowymi modułami (aplikacje i treści), które powinny być rozwijane w ramach poszczególnych obszarów tematycznych.

Prezentacja obszarów tematycznych wraz z przyporządkowanymi do nich podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zajęć.

Wykaz podmiotów z sektora finansów publicznych

Wykaz podmiotów z sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa

Obszar

1.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Informatyka
Fizyka
Mechaniczno-mechatroniczny

2.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Chemia
Budownictwo

3.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przedsiębiorczość
Matematyka

4.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Matematyka
Biologia
Geografia

 

5.

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Filologia
Język angielski ogólny
Język francuski
Język niemiecki
Mechaniczno-mechatroniczny
Język angielski zawodowy

6.

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie 

Chemia
Filologia
Język angielski
Elektryczno-elektroniczny

7

 

8     

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkiej

Żywność                   
Biologia
Środowisko

Informatyka

 

Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa

Przedmioty

1.

Fundacja Centrum Kopernika

Rozwijanie kompetencji uczenia się i społecznych

2.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Informatyka
Turystyka