Małopolska Chmura Edukacyjna już za rok w szkołach

Pilotażowy projekt Małopolska Chmura Edukacyjna wystartuje w szkołach 1 września 2014 roku. A już niebawem zostanie rozstrzygnięty przetarg na sprzęt informatyczny, który umożliwi komunikację pomiędzy uczelniami i szkołami. Podczas spotkania komitetu sterującego, który czuwa nad realizacją Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, ustalono również skład Rady Programowej. Rozmowom przewodniczył wicemarszałek Roman Ciepiela.

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada stworzenie platformy współpracy pomiędzy uczelniami i szkołami średnimi. Chodzi o to, aby przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych umożliwić młodzieży kontakt z uczelniami, pomóc w wyborze właściwego kierunku studiów, a przy okazji zainteresować inteligentnymi specjalizacjami regionu.

Dzięki Chmurze Edukacyjnej profesorowie i uczniowie będą prowadzić rowadzić będą wspólne badania naukowe, wirtualne laboratoria, zajęcia i wykładów w 10 dziedzinach: fizyka, informatyka (AGH), matematyka, biologia (UJ), chemia, budownictwo (PK), przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie (UEK), środowisko i żywność (UR), języki obce (UP).

W pilotażu uczestniczy 21 szkół ponagimnazjalnych z Małopolski (11 liceów i 10 techników) oraz sześć uczelni wyższych. System ma powstać do 2015 roku, a jeśli się sprawdzi – w przyszłości ma objąć wszystkie małopolskie szkoły.

Koszt pilotażu to ok 7,5 mln zł, z czego 6,5 mln to środki z Unii Europejskiej.

Widoczne w Dziennik projektu.