Dimension Data w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej

30 czerwca Dimension Data i Akademia Górniczo-Hutnicza podpisały umowę na dostarczenie komponentów platformy informatycznej wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej do budowy usługi i treści edukacyjnych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE) to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych uczniom szkół średnich w Małopolsce przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Projekt ma zapewnić interaktywną współpracę pomiędzy szkołami a uczelniami na terenie województwa małopolskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak: wideokonferencje, multimedia, mobilny dostęp i portal społecznościowy tworzących nowoczesną e-usługę edukacyjną MChE.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.

Działania związane z budową e-usługi MChE oraz wyposażeniem szkół ponadgimnazjalnych w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, będą prowadzone i koordynowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska RPO i realizowane w partnerstwie z uczelniami wyższymi, jednostkami naukowymi, organami prowadzącymi szkoły oraz organizacjami pozarządowymi.

Zakres wdrożenia MChE realizowany w ramach współpracy AGH oraz firmy Dimension Data, obejmie 37 partnerów w tym:

  • 26 organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne o statusie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego,
  • 8 wiodących uczelni z województwa,
  • 2 fundacje,
  • 1 organizację kościelną.

 

W ramach MChE funkcjonować będzie Platforma Dydaktyki Cyfrowej, która obejmie 11 bibliotek pedagogicznych, 5 Małopolskich Centrów Doskonalenia Nauczycieli oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W AGH zostanie zbudowane przez Dimension Data centrum przetwarzania danych stanowiące prywatną chmurę obliczeniową.

– Naszym zadaniem jest wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej. To innowacyjny w skali europejskiej projekt oparty na najnowszych technologiach służący rozwijaniu kompetencji cyfrowych zarówno uczniów jak i nauczycieli przydatnych w nowoczesnej edukacji oraz niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym – powiedział koordynator prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński.

Dimension Data będzie odpowiedzialna za dostarczenie systemu informatycznego (tzw. private cloud) umożliwiającego wytwarzanie, przetwarzanie i udostępnianie szkołom i uczniom materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół, w tym realizację wspólnych projektów oraz prowadzenie wirtualnych zajęć, a także budowę infrastruktury w szkołach sieci bezprzewodowe, systemy wideokonferencyjne oraz zapewnienie stronom projektu stałej pomocy technicznej.

– Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna jest najlepszym przykładem na efektywne i ekonomiczne zastosowanie technologii w edukacji. Dzięki wykorzystaniu rozwiązania, jakim jest chmura będzie możliwy dostęp do danych, materiałów naukowych z dowolnego podłączonego do internetu komputera. W przypadku tak wielu podmiotów, które będą korzystały z rozwiązania MChE, jest to optymalne rozwiązanie. Cieszy nas fakt, iż wiedza oraz doświadczenie Dimension Data w zakresie wdrażania rozwiązań w oparciu o chmurę zostanie wykorzystane w tak innowacyjnym i pionierskim projekcie w Polsce i jak również w Europie – powiedział Marek Kobielski prezes Dimension Data Polska

Dzięki rozbudowie systemu informatycznego opartego o technologię chmury MChE możliwa będzie realizacja szeregu usług edukacyjnych, mających charakter interaktywny i nieinteraktywny, dostępnych poprzez portal społecznościowy. W szczególności planowane jest uruchomienie usług w następujących obszarach:

  • zdalne wykłady, seminaria i konsultacje oparte o komunikację audiowizualną i głosową,
  • wirtualne laboratoria i demonstracje, umożliwiające interaktywną pracę z wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych,
  • środowiska pracy grupowej, obejmujące połączenie wielu form komunikacji i umożliwiające tworzenie, obróbkę i publikację treści, budowę i organizację pracy grup roboczych i kół naukowych.

Podpisano umowę na dofinansowanie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Prawie 150 małopolskich szkół, uczelni, bibliotek pedagogicznych oraz siedzib Małopolskich Centrów Doskonalenia Nauczycieli już wkrótce wzbogaci się o nowoczesny sprzęt multimedialny. Umożliwi to tysiącom uczniów i nauczycieli udział w niekonwencjonalnych zajęciach prowadzonych on-line przez wykładowców dziewięciu uczelni wyższych. Wszystko w ramach umowy na realizację przedsięwzięcia Małopolska Chmura Edukacyjna, którą 26 czerwca br. podpisali marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, Grzegorz Lipiec z zarządu województwa oraz Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

Prawie 60 mln zł pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 przeznaczył samorząd województwa małopolskiego na zakup sprzętu multimedialnego umożliwiającego kontynuację jedynego na skalę Europy przedsięwzięcia Małopolska Chmura Edukacyjna. Dzięki projektowi w małopolskich liceach, technikach, bibliotekach i siedzibach Małopolskich Centrów Doskonalenia Nauczycieli znajdujących się na terenie wszystkich 22 powiatów regionu powstaną nowoczesne pracownie multimedialne wyposażone m.in. w tablice interaktywne, zestawy mobilne, wi-fi oraz sprzęt umożliwiający wideokonferencje. Wszystko po to, by młodzi Małopolanie jeszcze w szkole średniej zarazili się pasją do nauki, biorąc udział w zajęciach akademickich (wykładach, seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych i kołach zainteresowań) z 20 obszarów tematycznych.

– Realizowany w latach 2013–2015 pilotaż Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, udowodnił młodym ludziom, którzy wzięli w nim udział, że nauka to przygoda, a nie przykry obowiązek. Wystarczyło tylko zarazić ich pasją odkrywania czegoś nowego i pokazać jak w ciekawy sposób zdobywać wiedzę. Nikt nie mógłby zrobić tego lepiej niż profesorowie najlepszych małopolskich uczelni. Dlatego nie mieliśmy żadnych wątpliwości, by kontynuować realizację projektu na szeroką skalę przeznaczając na ten cel łącznie 135 mln zł – mówi marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa.

Obok zakupu najnowszego sprzętu multimedialnego w ramach projektu już w przyszłym roku szkolnym młodzi Małopolanie z 51 szkół ponadgimnazjalnych będą mogli korzystać ze specjalnej platformy programistycznej oraz powstałej jeszcze w pilotażu programu e-usługi, która wzbogaci się o nowe funkcjonalności. Specjalnie utworzony portal edukacyjny zapewni uczestnikom dostęp do licznych usług edukacyjnych i administracyjnych oraz wszystkich treści publikowanych w ramach projektu. Ułatwi także komunikację pomiędzy użytkownikami.

– Współczesna szkoła nie jest już tym, czym była jeszcze kilkanaście lat temu. Dzisiejsze metody nauczania kładą duży nacisk na zdobywanie wiedzy przez doświadczenia, a nie jak było to kiedyś uczenie się ogromnej ilości faktów na pamięć. Małopolska Chmura Edukacyjna stwarza młodym ludziom możliwość uczenia się od najlepszych przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu multimedialnego i niekonwencjonalnych metod nauczania – podkreślił Grzegorz Lipiec z zarządu województwa małopolskiego.

By poszerzyć grono odbiorców biorących udział w zajęciach nowa edycja projektu zakłada stworzenie pracowni w bibliotekach pedagogicznych i Małopolskich Centrach Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki temu 400 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 2 600 nauczycieli kształcenia ogólnego weźmie udział w szkoleniach z zakresu IT, podczas których zdobędą wiedzę jak wykorzystać cyfrowe narzędzia i zasoby edukacyjne w trakcie prowadzonych przez siebie lekcji tematycznych. Z pierwszych pracowni jakie powstaną w ramach projektu uczniowie skorzystają już po wakacjach.

Przypomnijmy, że pilotaż MChE realizowany był w 21 szkołach przy współpracy z sześcioma małopolskimi uczelniami wyższymi. Wzięło w nim udział ponad dwa tysiące uczniów, a zajęcia w których uczestniczyli trwały łącznie prawie osiem tysięcy godzin.

Liderem programu „Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt infrastrukturalny” jest Akademia Górniczo-Hutnicza. Partnerami programu są także: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Fundacja Centrum Kopernika.

Program Małopolska Chmura Edukacyjna złożony jest z trzech uzupełniających się programów:

  • Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt infrastrukturalny,
  • Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania,
  • Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

Warsztaty letnie w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

W dniach 25 do 30 czerwca 2017 w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania zrealizowano na krakowskich uczelniach warsztaty letnie dla uczniów 16 szkół ponadgimnazjalnych. 392 uczniów brało udział w zajęciach z matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz przedsiębiorczości prowadzonych przez pracowników akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnice Krakowskiej. Po zajęciach na uczelniach uczestnicy warsztatów realizowali program naukowy min w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ, Muzeum Zoologiczne UJ, Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ.

Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych Masterclasses 2017

Dnia 23 marca 2017 r. na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH odbyły się Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych Masterclasses 2017 dla uczniów szkół średnich  w ramach międzynarodowego projektu http://physicsmasterclasses.org  koordynowanego przez International Particle Physics Outreach Group.

Tegoroczna edycja Masterclasses była już 13-tą z kolei, niemniej naukowcy z AGH po raz pierwszy zaprosili uczniów i nauczycieli do współpracy z wykorzystaniem infrastruktury Małopolskiej Chmury Edukacynej http://e-chmura.malopolska.pl

Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się 4 szkoły z małopolski z których 32 uczniów aktywnie uczestniczyło w warsztatach w Krakowie. Ponadto, wykładach wprowadzających udział wzięło ponad 30 osób, podłączonych zdalnie przez MChE.

Przez jeden dzień uczniowie mieli okazję stać się uczestnikami eksperyment LHCb w Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC w ośrodku CERN. Naukowcy z AGH pracujący w eksperymentach przy akceleratorze LHC w CERN przybliżyli uczniom piękno poznawania tajemnic Wszechświata.

Każdy z nich spędził jeden dzień jak student fizyki. Zajęcia rozpoczęły się od wykładów, po których uczniowie przeprowadzili samodzielnie analizę rzeczywistych danych z eksperymentu LHCb. Na zakończenie wyniki otrzymane przez uczniów zostały przez nich przedstawione uczestnikom warsztatów z innych krajów (Szwajcaria, Anglia, Włochy, Francja) przez połączenie wideo z CERN.

_DSC3116 _DSC3115 _DSC3114 _DSC3112 _DSC3111 _DSC3083 _DSC3081 _DSC3063