Małopolska Chmura Edukacyjna - spotkanie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się dziś spotkanie dotyczące projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Jego główny cel to współpraca uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi, która rozbudzić ma zainteresowania młodzieży kierunkami studiów zgodnymi z inteligentną specjalizacją naszego regionu. Przybyłych na spotkanie gości powitali wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu Jacek Krupa, którzy sprawują opiekę nad projektem.

Małopolska Chmura Edukacyjna jest flagowym projektem Województwa Małopolskiego – mówił otwierając spotkanie członek Zarządu Jacek Krupa, który zachęcał do udziału w projekcie. W podobnym tonie wypowiedział się wicemarszałek Roman Ciepiela, który podkreślił, że Małopolska Chmura Edukacyjna to jeden z najważniejszych projektów wpisanych do programu strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy. Wicemarszałek podkreślił również, że liczy na aktywny udział szkół prowadzących projekt.

Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE) to wspólne przedsięwzięcie województwa małopolskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i partnerów, którzy przystąpili do współpracy (szkół wyższych i ponadgimnazjalnych). Rozpocznie się od realizacji projektu pilotażowego (lata 2014-2015), który zakłada budowę tzw. systemu informatycznego, czyli zaopatrzenia szkół w dostęp do sieci bezprzewodowych, systemów wideokonferencyjnych i współpracy zdalnej, tablic multimedialnych, mobilnych pracowni itp. Etap właściwy realizacji projektu w ramach nowej perspektywy finansowej UE przewidziany jest na lata 2015-2020 i miałby on objąć ok. 200 szkół z Małopolski.

Efektem ma być m.in. stworzenie możliwości bezpośredniej współpracy uczelni z najzdolniejszymi uczniami Małopolski, kształcenie w obszarach nowoczesnej gospodarki i specjalizacji z zakresu spraw regionu, a także wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy na terenie całego województwa. Całkowita wartość projektu szacowana jest na 135 mln zł.