Konkurs 2021/2022

Szanowni Państwo,

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło termin naboru wniosków o dofinansowanie działań MCHE w roku szkolnym 2021/2022.

Bardzo proszę zapoznać się z dokumentacją:

Dokumentacja konkursowa

Harmonogram zajęć online

biologia UJ online

biologia UJ koła

biologia UR efekty uczenia się

biologia UR pomoce

chemia PK

fizyka AGH online efekty uczenia się

fizyka AGH online pomoce

fizyka AGH koła efekty uczenia się

fizyka AGH koła pomoce

geografia UJ online

geografia UJ koła

język angielski PWSZ w Tarnowie online

język angielski PWSZ w Tarnowie koła

język angielski UP online i koła

język francuski UP online

język francuski Up koła

język niemiecki UP online

język niemiecki UP koła

matematyka UJ online

matematyka UJ koła

matematyka UJ online i koła pomoce

matematyka z elementami rachunkowości UEK online

matematyka z elementami rachunkowości UEk koła

przedsiębiorczość UEK online

przedsiębiorczość UEk pomoce online

przedsiębiorczość UEK koła

przedsiębiorczość UEK koła pomoce

informatyka AGH online

informatyka AGH koła

chemia PWSZ w Tarnowie online efekty

chemia PWSZ w Tarnowie koła efekty

chemia PWSZ w Tarnowie koła pomoce

chemia PWSZ w Tarnowie online pomoce

informatyka WSTiE w Suchej Beskidzkiej online efekty

informatyka WSTiE w Suchej Beskidzkiej koła efekty

informatyka WSTiE w Suchej Beskidzkiej online pomoce

informatyka WSTiE w Suchej Beskidzkiej koła pomoce

rozwijanie kompetencji uczenia się FCK online/koła efekty uczenia się i pomoce

Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy UJ efekty online

Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy UJ efekty koła naukowe