Warsztaty weekendowe marzec-kwiecień 2020

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” organizuje naukowe warsztaty weekendowe dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

Pragniemy poinformować i przede wszystkim zaprosić Państwa do aktywnego uczestnictwa w rekrutacji uczniów z Państwa szkół na wyżej wymienione warsztaty.

Organizacją logistyczną warsztatów weekendowych zajmie się wykonawca wyłoniony w przetargu. Wymogi przetargowe i ograniczenia ze strony uczelni, na których będą prowadzone zajęcia w grupach wymuszają na nas dokładne przygotowanie się do rekrutacji uczniów.

Warsztaty weekendowe odbędą się w następujących terminach:

I TERMIN: 27-29 marca 2020 r.

II TERMIN: 3-5 kwietnia 2020 r.

III TERMIN: 17-19 kwietnia 2020 r

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Podstawowe informacje o warsztatach

Formularz zgłoszenia

Oświadczenia i deklaracje

Regulamin

Zgoda rodziców na zajęcia z biologii