Jesienne warsztaty weekendowe w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna- nowy model nauczania”.

Na przełomie listopada i grudnia 2018 r. (23 listopada – 25 listopada, 30 listopada – 2 grudnia oraz 7 grudnia – 9 grudnia) odbyły się kolejne warsztaty weekendowe dla uczniów szkół małopolskich, biorących udział w projekcie. W tym roku do zajęć w ramach warsztatów jesiennych zgłosiło się łącznie 1008 uczniów z 47 szkół.

Zajęcia podzielone na 14 obszarów tematycznych prowadzone były przez pracowników akademickich najbardziej znaczących uczelni, usytułowanych w trzech ośrodkach akademickich w Województwie Małopolskim (Kraków, Tarnów, Sucha Beskidzka):

 • informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza i Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej),
 • fizyka (Akademia Górniczo-Hutnicza),
 • biologia (Uniwersytet Jagielloński),
 • matematyka (Uniwersytet Jagielloński),
 • geografia (Uniwersytet Jagielloński),
 • język angielski (Uniwersytet Pedagogiczny i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Tarnowie),
 • język niemiecki (Uniwersytet Pedagogiczny),
 • język francuski (Uniwersytet Pedagogiczny),
 • chemia (Politechnika Krakowska i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Tarnowie),
 • przedsiębiorczość (Uniwersytet Ekonomiczny),
 • matematyka z elementami rachunkowości (Uniwersytet Ekonomiczny)

Ze względu na wysoki poziom i ciekawą tematykę zajęć oferowanych przez uczelnie, warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas każdego cyklu zajęć weekendowych realizowany był także bogaty program wycieczek naukowych ściśle powiązanych z tematyką zajęć na uczelniach. Uczniowie z językowych obszarów tematycznych (język angielski, język niemiecki i język francuski) mieli okazję zwiedzić atrakcyjne miejsca w Krakowie i Tarnowie z przewodnikiem w wybranym języku. Uczestnicy zajęć z przedmiotów ścisłych i ekonomicznych (obszary tematyczne: fizyka, matematyka, chemia, informatyka i przedsiębiorczość) odwiedzili takie miejsca jak: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej, Muzeum Lotnictwa w Krakowie, sortownię odpadów MPGK w Tarnowie, laboratoria firmy Motorola w Krakowie oraz mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach hackathonu. Uczniowie obszarów tematycznych nauk o ziemi (biologia i geografia) odbyli wycieczkę do Muzeum Przyrodniczego w Krakowie. Dla najlepszych dwóch uczniów z każdego obszaru tematycznego w każdy weekend, którzy brali czynny udział w zajęciach oraz uzyskali najwyższe wyniki na teście końcowym, zostały wręczane nagrody rzeczowe w postaci tabletów.

 

W związku z wysoką oceną warsztatów przeprowadzoną na podstawie ankiet z uczestnikami, już teraz serdecznie zapraszamy szkoły i uczniów do udziału w wiosennych warsztatach weekendowych, które odbędą się w miesiącu kwietniu 2019 r. oraz w warsztatach letnich, które odbędą się po zakończeniu roku szkolnego 2018/2019.