Materiały dotyczące konkursów na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo,

Dnia 28 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

 

Zgodnie z przyjętym Regulaminem wykaz niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz wykaz efektów uczenia się w podziale na poszczególne przedmioty, zamieszczone zostają na stronie projektu.

Załączniki są dostępne pod następującymi adresami:

Wykaz pomocy dydaktycznych

Efekty uczenia się

Proszę zwrócić uwagę, iż od października 2017 roku, zajęcia z niektórych obszarów tematycznych realizowane będą zgodnie z poniższym podziałem:

Matematyka- Uniwersytet Jagielloński- szkoły licealne

Matematyka-Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie- szkoły techniczne

Chemia-Politechnika Krakowska- szkoły licealne

Chemia-Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Tarnowie- szkoły techniczne

Język angielski-Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Tarnowie- szkoły licealne

Język angielski-Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie- szkoły techniczne

Informatyka- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie- szkoły licealne

Informatyka- Wyższa Szkoła Ekologii i Turystyki- szkoły techniczne

Jeśli zajęcia realizowane będą przez Zespół Szkół i do MCHE zrekrutowani będą uczniowie z obu typów szkół funkcjonujących w Zespole to wybór uczelni należy do Wnioskodawcy.

Informacje dotyczące naboru wniosków aplikacyjnych znajdują się na stronie:

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-4--malopolska-chmura-edukacyjna---rpmp-10-01-04-ip-01-12-026-17