Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna

Partnerzy projektu

Partnerami projektu są Województwo Małopolskie, uczelnie wyższe z terenu Województwa Małopolskiego, Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, Stowarzyszenie Miasta w Internecie oraz Fundacja Centrum Kopernika

© 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego