O projekcie

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe.

Partnerzy projektu

Partnerami projektu są Województwo Małopolskie, uczelnie wyższe z terenu Województwa Małopolskiego, Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, Stowarzyszenie Miasta w Internecie oraz Fundacja Centrum Kopernika

Finansowanie projektu

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna będzie realizowany w ramach współpracy pomiędzy następującymi projektami:

"Małopolska Chmura Edukacyjna" – realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020