Home

O projekcie

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. (...)

Czytaj więcej

Partnerzy projektu

Partnerami pilotażu projektu będzie 6 krakowskich uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza (lider), Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Uniwersytet (...)

Czytaj więcej
 

Dziennik projektu:

Zaproszenie do realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna dla organów prowadzących szkoły publiczne, niepubliczne oraz publicznych i niepublicznych uczelni

Szanowni Państwo, Lider projektu Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uprzejmie zaprasza Organy prowadzące Szkoły Publiczne, Szkoły Niepubliczne, Uczelnie publiczne oraz Uczelnie niepubliczne do udziału w Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna obejmującego realizację zdalnych zajęć edukacyjnych dla uczniów we współpracy z uczelniami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Projekt będzie realizowany w okresie programowania (2014-2020).   […]

Małopolska Chmura Edukacyjna wyróżniona!

30 września w Sopocie w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) (enfi.pl) miała miejsce ceremonia wręczenia nagrody „new@poland” Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych LEWIATAN (konfederacjalewiatan.pl) dla najbardziej innowacyjnego projektu informatycznego zrealizowanego dla administracji publicznej. Nagroda new@poland przyznawana jest przez Zarząd Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan w ramach działalności prowadzonej na rzecz propagowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i […]

Raport ewaluacyjny MChE już dostępny.

Poniżej zamieszczamy raport ewaluacyjny przedstawiający wyniki badania z ewaluacji zewnętrznej projektu pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż”– poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, […]

Nowy wymiar edukacji

Małopolska Chmura Edukacyjna