Home

O projekcie

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. (...)

Czytaj więcej

Partnerzy projektu

Partnerami pilotażu projektu będzie 6 krakowskich uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza (lider), Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Uniwersytet (...)

Czytaj więcej
 

Dziennik projektu:

Wyniki naborów i konkursów do projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna (Działanie 2.1 e-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e-Usługi w edukacji)

W wyniku przeprowadzonych naborów i konkursów do projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna (Działanie 2.1 e-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e-Usługi w edukacji) zostali wyłonieni następujący Partnerzy: Po stronie Organów Prowadzących Szkoły Ponadgimnazjalne, wyłoniono: 1. Powiat Myślenicki 2. Gmina Żegocina 3. Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska p.w. Św. Jacka 4. Powiat Tarnowski 5. Powiat Bocheński 6. […]

Konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania w ramach Działania 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Trwa konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania w ramach Działania 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1155651.html

Nabór na partnera z sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania działanie 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Trwa nabór na partnera z sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania działanie 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1155510.html

Nabór wniosków aplikacyjnych – przedmioty ogólne

Trwa nabór wniosków aplikacyjnych dla szkół lub placówek systemu oświaty, które dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i infrastrukturalnym w zakresie narzędzi TIK oraz dostępu do łącza internetowego na poziomie przepustowości umożliwiającego efektywną realizację projektu i wykazują zdolność do realizacji projektu lub dla których Wnioskodawca przedstawił plan osiągnięcia tej zdolności w związku z realizacją projektu. http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-4–malopolska-chmura-edukacyjna—rpmp-10-01-04-ip-01-12-021-15

Nowy wymiar edukacji

Małopolska Chmura Edukacyjna