Home

O projekcie

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. (...)

Czytaj więcej

Partnerzy projektu

Partnerami pilotażu projektu będzie 6 krakowskich uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza (lider), Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Uniwersytet (...)

Czytaj więcej
 

Dziennik projektu:

Materiały dotyczące konkursów na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo, Dnia 28 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura […]

Harmonogram dostaw sprzętu MCHE

Szczegółowy harmonogram dostaw sprzętu. Planowana dostawa w ramach I etapu przewidziana jest na jesień 2017. Kolejne etapy będą następowały co 6 miesięcy. ETAP I Dostawa, instalacja i wstępne uruchomienie infrastruktury liderów obszarów tematycznych1.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, Kraków 2.Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 5, Kraków 3.Uniwersytet Ekonomiczny w […]

UWAGA! Możliwość wzięcia udziału w konkursie dla uczniów szkół średnich

Organizatorem Konkursu pn. „Diversity” – adresowanego do młodzieży szkół średnich w całej Polsce – jest firma Motorola Solutions w Krakowie. Jego celem jest pokazanie uczniom możliwości, jakie daje zawód inżyniera oprogramowania, a w szczególności zachęcenie do wzięcia pod uwagę informatyki, jako drogi przyszłego rozwoju i kariery. Szczegóły poniżej:

Nowy wymiar edukacji

Małopolska Chmura Edukacyjna