Home

O projekcie

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. (...)

Czytaj więcej

Partnerzy projektu

Partnerami pilotażu projektu będzie 6 krakowskich uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza (lider), Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Uniwersytet (...)

Czytaj więcej
 

Dziennik projektu:

Małopolska Chmura Edukacyjna już za rok w szkołach

Pilotażowy projekt Małopolska Chmura Edukacyjna wystartuje w szkołach 1 września 2014 roku. A już niebawem zostanie rozstrzygnięty przetarg na sprzęt informatyczny, który umożliwi komunikację pomiędzy uczelniami i szkołami. Podczas spotkania komitetu sterującego, który czuwa nad realizacją Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, ustalono również skład Rady Programowej. Rozmowom przewodniczył wicemarszałek Roman Ciepiela. Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada stworzenie […]

Małopolska Chmura Edukacyjna dla uczelni i szkół

W Małopolsce startuje projekt pilotażowy Małopolska Chmura Edukacyjna. W jego realizację zaangażuje się sześć krakowskich uczelni wyższych: Akademia Górniczo-Hutnicza (beneficjent), Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny; szesnaście jednostek samorządu terytorialnego (w tym województwo małopolskie) i kilkadziesiąt szkół ponadgimnazjalnych. To jest projekt bardzo szeroki, będzie koncentrował kilkanaście jednostek oświatowych i zakłada ich współpracę z jednostkami […]

O projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

By rozmawiać na temat zasad finansowania projektu współpracy uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi spotkali się dzisiaj członkowie Komitetu Sterującego „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”. W dyskusjach na temat flagowego projektu województwa uczestniczył członek zarządu Jacek Krupa.   Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna ma za zadanie rozbudzić zainteresowania małopolskiej młodzieży kierunkami kształcenia zgodnymi z inteligentną specjalizacją regionu. To także […]

Małopolska Chmura Edukacyjna – spotkanie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się dziś spotkanie dotyczące projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Jego główny cel to współpraca uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi, która rozbudzić ma zainteresowania młodzieży kierunkami studiów zgodnymi z inteligentną specjalizacją naszego regionu. Przybyłych na spotkanie gości powitali wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu Jacek Krupa, którzy sprawują opiekę nad projektem.   […]

Nowy wymiar edukacji

Małopolska Chmura Edukacyjna