Kontakt

Część infrastrukturalna w ramach RPO WM 2014-2020

Maciej Okoń
Kierownik Biura Projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

Siedziba:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra Informatyki
ul. Kawiory 21; 30-055 Kraków
Pawilon D-17, pokój 4.48

Kontakt:
tel: 12 328 33 97
e-mail: mokon@agh.edu.pl

Część edukacyjna w ramach RPO WM 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków
tel. 012 61 60 700, fax: 012 61 60 701
e-mail: eu.sekretariat@umwm.pl

Przedmioty ogólne:

Paweł Kaczyński
Kierownik projektu
„Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”

tel: 12 61 60 723
e-mail: pawel.kaczynski@umwm.pl


Przedmioty techniczne:

Renata Kępczyk
tel. 012 61 60 750
e-mail: renata.kepczyk@umwm.pl

Małgorzata Czerska
tel. 012 61 60 748
e-mail: malgorzata.czerska@umwm.pl