Obszary edukacyjne

Zważywszy na wysoki stopień innowacyjności Małopolskiej Chmury Edukacyjnej i brak sprawdzonych w praktyce w polskich warunkach projektów tego typu, konieczne jest uruchomienie projektu w skali umożliwiającej potwierdzenie możliwości budowy założonych usług na bazie dostępnych na rynku technologii oraz możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

Zbudowanie pilotażowego modułu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej pozwoli też określić szczegółowo zapotrzebowania związane z ewentualnymi dodatkowymi modułami (aplikacje i treści), które powinny być rozwijane w ramach poszczególnych obszarów tematycznych.

Prezentacja obszarów tematycznych wraz z przyporządkowanymi do nich podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zajęć.

 

Wykaz podmiotów z sektora finansów publicznych

 

Lp. Nazwa Obszar
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  InformatykaFizyka

Mechaniczno-mechatroniczny

2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ChemiaBudownictwo
3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie PrzedsiębiorczośćMatematyka
4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie MatematykaBiologia

Geografia

5. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie   Filologia język angielskiFilologia język obcy

Mechaniczno-mechatroniczny

Język angielski zawodowy

 

6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie  ChemiaFilologia język angielski

Elektryczno-elektroniczny

 

   
   
7 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja   Żywność Środowisko

 

   

 

Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych

 

Lp. Nazwa Przedmioty
1. Fundacja Centrum Kopernika Rozwijanie kompetencji

uczenia się i społecznych

2. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej InformatykaTurystyka