O projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

By rozmawiać na temat zasad finansowania projektu współpracy uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi spotkali się dzisiaj członkowie Komitetu Sterującego „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”. W dyskusjach na temat flagowego projektu województwa uczestniczył członek zarządu Jacek Krupa.

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna ma za zadanie rozbudzić zainteresowania małopolskiej młodzieży kierunkami kształcenia zgodnymi z inteligentną specjalizacją regionu. To także innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

Pilotażowe założenia projektu przewidują budowę informatycznego systemu współpracy małopolskich szkół – wyższych z ponadgimnazjalnymi, co oznacza m.in. umożliwienie dostępu do sieci bezprzewodowych, mobilnych pracowni, czy systemów wideokonferencyjnych. Wdrażanie projektu ma być realizowane w latach 2015-2020 w ramach unijnej nowej perspektywy finansowej.

Liderami projektu są Województwo Małopolskie i Akademia Górniczo-Hutnicza, którzy zaprosili do współpracy partnerów – uczelnie wyższe i szkoły ponadgimnazjalne

Widoczne w Dziennik projektu.